Wszystkie produkty dostępne w naszym sklepie, mogą być zwrócone w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z tej możliwości, prosimy o kontakt pod adresem zwroty@lameme.pl. W celu usprawnienia całego procesu, prosimy o skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy, do którego link znajduje się na dole strony. Skorzystanie z formularza, nie jest jednak wymagane.

Pieniądze za zakupione produkty (w tym koszty dostawy), zostaną zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. W przypadku kosztów dostawy, zwrócona zostanie równowartość najtańszej, oferowanej przez nas formy dostawy. Koszty związane z odesłaniem przesyłki zwrotnej, ponosi Klient. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tego samego sposobu, jak przy zakupie lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do reklamacji dotyczące Towarów z tytułu rękojmi. W tym celu, należy przesłać lub dostarczyć reklamowany towar oraz, jeżeli jest to możliwe, dołączyć do niego dowód zakupu. Adres, na który należy kierować reklamacje, to: La Meme Dominika Radomska, ul. Romana Dmowskiego 29, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Link do wzoru formularza reklamacyjnego znajduje się na dole strony. Formularz reklamacyjny można także dostarczyć w formie elektronicznej, wysyłając go na adres: reklamacje@lameme.pl. Skorzystanie z formularza dostępnego na stronie, nie jest wymagane. Wszystkie reklamacje Towarów rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku braków w reklamacji, wezwiemy Państwa do ich uzupełnienia.

Klientowi przysługuje również prawo do reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną. W tym celu, można skorzystać z formularza dostępnego na dole strony – jednak nie jest to wymagane. Ważne, aby reklamacja zawierała imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji wraz z rodzajem i opisem zaistniałego problemu. Reklamacje w związku z funkcjonowaniem sklepu, Klient może zgłaszać Sprzedawcy pisemnie na adres: La Meme Dominika Radomska, ul. Romana Dmowskiego 29, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Możliwe jest również skorzystanie z adresu poczty elektronicznej: reklamacje@lameme.pl, lub pod numerem telefonu +48 692 301 611. Każda reklamacja rozpatrywana jest w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się poinformować w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie.

Ponadto, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji na ten temat, można znaleźć w Regulaminie sklepu, w punkcie XI. Dodatkowo Klient ma możliwość skorzystania z możliwości rozpatrywania sporów drogą elektroniczną, za pomocą unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży)

Prawo odstąpienia od umowy

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części,
  2. w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować La Meme Dominika Radomska, ul. Dmowskiego 29, 05-850 Ożarów Mazowiecki, email: zwroty@lameme.pl, tel.: +48 692 301 611 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy.

W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres La Meme Dominika Radomska, ul. Dmowskiego 29, 05-850 Ożarów Mazowiecki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować La Meme Dominika Radomska ul. Dmowskiego 29, 05-850 Ożarów Mazowiecki, email: zwroty@lameme.pl, tel.: +48 692 301 611 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konto zostaje usunięte wraz ze wszystkimi podanymi przez Państwo danymi i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach Konta.